Opleiding tot implementatiecoach

‘Dat is in de praktijk toch helemaal niet te doen, wie heeft dat bedacht?’ Hoor je deze verzuchtingen ook wel eens bij het implementeren van nieuwe werkwijzen, richtlijnen of protocollen? Om die implementatie in goede banen te leiden is het opleidingstraject voor implementatiecoaches in de wijk ontwikkeld dat in 2021 – 2023 succesvol plaatsvond.
Een implementatiecoach is degene die richtlijnen en andere vernieuwingen coördineert, stimuleert en invoert. En degene die waar nodig collega’s en de organisatie hierover adviseert en coacht.
In deze workshop vertelt Els Groenendijk, die aan de wieg stond van het programma, meer over de aanleiding en opzet van de opleiding. Wijkverpleegkundigen Anneke Guyt, Ria Buiter en Sanne Damen delen hun ervaringen met het programma en hun kijk op de rol van de implementatiecoach.
Als je deze workshop uitloopt ben je goed geïnformeerd over waarom het zo belangrijk is dat wijkverpleegkundigen een rol als implementatiecoach krijgen. Je hebt een helder beeld van het programma dat vanaf het voorjaar van 2024 weer gaat draaien. En het allerbelangrijkste: je bent hopelijk enthousiast over het uitgangspunt dat cliënten, zorgprofessionals en organisaties er voordeel bij hebben als er meer implementatiecoaches in de wijkverpleging komen.

Workshop Tijden

13:30 – 14:15

14:30 – 15:15