Marktkramen

Onderstaand vindt je extra toelichting over de te bezoeken marktkramen die je tijdens Congrestival | Richtlijnen in de wijk: vier mee, praat mee, doe mee! kunt bezoeken.

Op de marktplaats zijn de volgende kramen te bezoeken:
1 Zorg voor beter
2 Vilans
3 Kwaliteisregister V&VN
4 CHE
5 Wijkpreventie
6 Stichting PaTz
7 Sterk in je werk
8 V&VN afdeling Verzorgenden
9 V&VN afdeling Wijkverpleegkundigen
10 Kennisinstituut Implementatieproducten
11 Kennisinstituut VR-brillen
12 Kennisinstituut Verpleegkundig proces
13 Kennisinstituut Platform
14 LAZ
15 Kennisinstituut: algemene informatie, richtlijnontwikkeling,
kennis- en ontwikkelagenda
16 SKILZ
17 Netwerk Dementie IJssel en Vechtstromen

 

Actieplan Zeggenschap

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) stimuleert – met én zonder subsidie – dat zorgprofessionals meer zeggenschap nemen en krijgen. En dat is hard nodig! De zorg staat al langere tijd onder druk en zeggenschap blijkt een sleutel om oplossingen te vinden voor goede zorg en gemotiveerde professionals.

Maar hoe geef je dat grote thema vorm in je eigen organisatie? Het LAZ doet met en in (zorg)organisaties onderzoek naar wat wel en niet werkt bij zeggenschap en vertaalt de inzichten naar hulp- en leermiddelen voor professionals, leidinggevenden en bestuurders. Je vindt deze op www.zeggenschapindezorg.nl. En op 18 april bij onze stand. Kom langs voor informatie en een infographic-poster of praatplaat om je collega’s te inspireren om met zeggenschap aan de slag te gaan!

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de beroepsorganisaties BPSW en V&VN en de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ, VGN, Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland.

CHE

Toe aan een nieuwe stap in je ontwikkeling als verpleegkundige? Ontdek alles over onze post-hbo’s. Neem eens een kijkje bij onze stand en laat je informeren. Bij de CHE krijg je als professional onderwijs van de hoogste kwaliteit en word je uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. Je ontwikkelt jezelf als professional én als mens.

Kwaliteitsregister V&V

Er zijn vele manieren om je kennis en kunde (bekwaamheid) op peil te houden, bijvoorbeeld door middel van leren op je werk, kennis overdragen aan anderen, en het volgen van al dan niet geaccrediteerde bij- en nascholingen. Zo kun je ook je kennis en kunde vergroten door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van richtlijnen. Je leert op die manier bijvoorbeeld van je rol in de richtlijnenwerkgroep; wat je moet doen, hoe je samenwerkt en hoe je dit overdraagt aan collega’s. En met (geaccrediteerde) e-learnings over richtlijnen breng je je deskundigheid over een bepaalde richtlijn op pijl. Al jouw activiteiten op het gebied van bij- en nascholing kun je vastleggen en aantonen in het Kwaliteitsregister V&V. Binnen dit register kun je ook jouw specifieke expertise vastleggen; bijvoorbeeld in het deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde.

Tijdens de Marktplaats gaan we graag met jou in gesprek, om te horen hoe wij (V&VN en het Kwaliteitsregister) jou kunnen ondersteunen / faciliteren als het gaat om een leven lang leren en ontwikkelen. Test je kennis over het Kwaliteitsregister; vul de kruiswoordpuzzel in en maak kans op een mooie prijs!

Netwerk Implementatie Preventie

Enthousiaste collega’s gaan bij onze marktkraam graag met jou in gesprek over de mogelijkheden voor wijkgerichte preventie door wijkverpleegkundigen. Zij delen hun ervaringen, en reiken informatie en praktische ‘tools’ uit die jou kunnen ondersteunen. We blijven na deze dag graag met geïnteresseerde collega’s in contact middels het Netwerk Implementatie Preventie, dus laat ook zeker je contactgegevens achter. In dit netwerk zijn wijkverpleegkundigen, V&VN, Vilans, en de hogescholen HAN en CHE betrokken. Ons doel is het leren, ontwikkelen en doen van wijkgerichte preventie blijvend te ondersteunen.

Stichting PaTz

PaTz staat voor palliatieve zorg thuis.

Het doel van een PaTz groep is cliënten met palliatieve zorgbehoeften in de eerste lijn de best passende zorg te bieden. Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben veelvuldig contact met wijkverpleegkundigen en huisarts.

In een PaTz groep werken wijkverpleegkundigen, huisartsen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg op lokaal niveau nauw samen. Vroegtijdig brengen zij patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoeften van patiënt en naasten. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Informatie over PaTz vindt je op www.patz.nu.

Laat je inspireren en kom langs bij de stand voor informatie om met PaTz aan de slag te gaan!

SKILZ

Wij ontwikkelen richtlijnen voor in de langdurige zorg. Deze richtlijnen zijn vaak praktische richtlijnen voor zorgverleners werkzaam in de langdurige zorg. We hopen op interactie met het werkveld om onze richtlijnen bij hun bekend te maken, maar ook op te halen wat zorgverleners vinden van de vindbaarheid e.d.

Sterkinjewerk

Wij willen zorgprofessionals graag behouden voor zorg en welzijn en willen Sterk in je werk onder de aandacht brengen. Gratis coaching voor iedereen die handvatten wil om behouden te blijven voor zorg en welzijn. Sterk in je werk is een korte loopbaanimpuls en richt zich op zowel instroom als behoud van medewerkers.

V&VN Verzorgenden

Zowel binnen als buiten V&VN de stem van de beroepsgroep zijn, erkend worden en gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Uitdragen belangen en standpunten V&VN Verzorgenden.
Zichtbaar voor leden, zichtbaar voor elkaar, leden betrekken bij de ontwikkeling van de afdeling en ontwikkelingen t.a.v. het beroep.

Tot 18 april!

V&VN Wijkverpleegkundigen

V&VN Wijkverpleegkundigen houdt zich bezig met de professionalisering, profilering en positionering van de wijkverpleegkundigen. Dit wordt gedaan door kennisontwikkeling en deelname aan landelijke overlegtafels zoals het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de zorgverzekeraars en werkgeversorganisatie Actiz. Wij laten daar de stem van de wijkverpleegkundigen horen en werken daarnaast nauw samen met de andere eerstelijnsafdelingen van V&VN.

We kijken ernaar uit om op het congrestival onze collega’s te ontmoeten, tot dan!

Vilans protocollen

Met Mijn Vilans Protocollen hebben verpleegkundigen en verzorgenden vanaf ieder device direct toegang tot protocollen, op het moment dat dit nodig is. In een persoonlijke omgeving kunnen veelgebruikte werkinstructies worden opgeslagen en komen belangrijke wijzigingen naar de gebruiker toe. Zo helpt Mijn Vilans Protocollen zorgprofessionals om nog effectiever te handelen, en nog betere zorg te leveren.

Programma Verpleegkundig proces en Data

Eén van de programma’s binnen het Kennisinstituut is het programma Verpleegkundig Proces en Data. Via dit programma wordt toegewerkt naar eenduidige verslaglegging en efficiënte gegevensuitwisseling. Door gestandaardiseerde data te verzamelen, maken we de impact van verpleegkundig handelen zichtbaar, waarmee we vervolgens de zorg verder kunnen optimaliseren.

Bezoek onze stand en laat je mening horen! Ontdek hoe jij kunt bijdragen, deel je expertise en geef je mening over belangrijke thema’s zoals:

  • Verpleegkundige overdracht
  • Eenheid van taal
  • Data-gedreven werken
  • Verpleegkundige indicatoren
  • Beslisondersteuning (klinisch redeneren)

VR-brillen

‘Via Virtual Reality in gesprek met de mantelzorger’

Benieuwd naar het gebruik van Virtual Reality (VR) in de zorg? Bezoek onze marktkraam en duik in de wereld van de wijkverpleegkundige met onze interactieve VR-scenario’s. Of je nu dieper wilt ingaan op de mogelijkheden van VR-brillen of het jammer vindt dat je de sessie hebt gemist, hier kun je al je vragen stellen en meer ontdekken over hoe Virtual Reality kan worden ingezet voor training en educatie in de zorg.

Zorg voor Beter

Zorg voor Beter biedt praktische informatie voor de ouderenzorg – thuis en in het verpleeghuis – en zorg voor chronisch zieken. Informatie over de zorg is vaak versnipperd over verschillende websites en publicaties. Op Zorg voor Beter staat al deze kennis bij elkaar. Met betrouwbare, actuele en praktijkgerichte kennis willen we (toekomstige) zorgprofessionals helpen hun werk nóg beter te doen. Dit doen wij samen met onze partners Vilans, ZonMw, ActiZ, V&VN en Zorgthuisnl.