Richtlijnontwikkeling: Just do it!

Richtlijnen worden veel gebruikt in de dagelijkse zorg, maar hoe komen ze tot stand? Dat gaan je in deze workshop ervaren. Na een korte introductie ga je onder begeleiding van richtlijnmethodoloog Mariska Tuut een minirichtlijn maken. Alle stappen in het proces passeren de revue, maar we richten ons vooral op de stappen waarbij de inbreng van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten uit de praktijk cruciaal is.

We besteden aandacht aan het ophalen van zorgknelpunten in de praktijk, het formuleren van de juiste uitgangsvragen voor een richtlijn, de onderbouwing van aanbevelingen (en dan vooral de praktijkaspecten die daarin van belang zijn) en natuurlijk is het de bedoeling dat we ook een aanbeveling voor de praktijk maken. Tot slot staan we nog even stil bij de implementatie van onze nieuwe minirichtlijn. Richtlijnontwikkeling duurt ongeveer anderhalf jaar, wij gaan het doen in 50 minuten. Houd je van een uitdaging? Mis deze workshop dan niet.

Workshop Tijden

11:30 – 12:15

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45