Reflecteren op richtlijnen in de praktijk

Werk jij volgens de aanbevelingen uit de richtlijnen? Vanuit de praktijk komen regelmatig signalen dat er weinig volgens aanbevelingen uit de richtlijnen wordt gewerkt. Dit lijkt meerdere redenen te hebben. Verpleegkundigen en verzorgenden voelen vaak tijdsdruk, vinden de richtlijnen te omvangrijk en weten niet goed hoe de aanbevelingen toe te passen op de specifieke doelgroepen waar zij mee te maken hebben. Om het handelen in de geest van richtlijnen in de wijkverpleging meer te bevorderen is het SPRAK project opgericht. Het is een project waarin reflectiemethodieken voor de richtlijn Verslaglegging en de richtlijn Mantelzorg worden ontwikkeld, getest en geëvalueerd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Gedurende deze sessie bij het Congrestival neemt Nicole die als onderzoeker betrokken is bij dit project je mee in het de reflectiemethodiek van het SPARK project.

Workshop Tijden

12:00 – 12:45

13:30 – 14:15

14:30 – 15:15