Richtlijnen en andere producten: wat kan het kennisinstituut voor jou doen?

Het Kennisinstituut is opgericht in 2023 en zal in de komende jaren een groot aantal richtlijnen, handreikingen en implementatieproducten gaan ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten ook echt aansluiten bij de wensen van de wijk: wat hebben jullie nodig? In deze sessie vertellen Saskia en Susanne waar de afgelopen tijd aan gewerkt is, welke projecten net zijn gestart en wat er de komende tijd nog op de planning staat. We willen ook graag jullie kennis testen om te kijken hoeveel je eigenlijk weet van kwaliteitsprojecten en de producten die voor de wijk zijn en worden gemaakt. Doe mee met de Quiz!

Workshop Tijden

12:00 – 12:45

14:30 – 15:15